Člověk a Šestý Smysl

Obálka - Člověk a šestý smysl

Třetí a zatím poslední díl série s názvem Člověk a šestý smysl je určen všem, kdo se zajímají o mimosmyslové vnímání. V této knize se jedná zejména o osobní zkušenost autora, který čtenáře provede svou minulostí a postupně popíše, jak se sám s touto problematikou seznámil a kam až ho práce s jemnou energií a informacemi dovedlo. Kniha pojednává nejen o následujících tématech:

  • Intuice – práce s intuicí, jakožto jemnou nápovědou vnitřního já
  • Třetí oko – nahlížení na svět a věci takt trochu „jinak“ – vidět vnitřním zrakem
  • Automatická kresba a psaní – nakolik se jedná o fantaskní téma pro média a jaká je realita, která se může dotknout kohokoliv z vás
  • Příjem informací z vesmíru – mozek jako anténa aneb, kde se berou nápady a myšlenky, které víc víme než myslíme

V knize jsou k teorii jednotlivých témat okamžitě přidávány praktické příklady tak, že jsou nabyté vědomosti nejen poznávány, ale díky těmto příkladům také snadno pochopeny.

POZOR
E-book je dostupný „prozatím“ pouze ve formátu PDF. Na formátu ePUB do čteček se pracuje.


Další knihy

Obálka - Člověk a energie
Člověk a energie
Obálka - Člověk a duše
Člověk a duše