Člověk mezi Nebem a Zemí

Na počátku byla otázka. Jediná otázka nesoucí s sebou nekonečnou plejádu odpovědí. Zdaleka ne dítě avšak ani dospělá, zeptala se studentka zcela nevinně s dychtivou zvídavostí na téma, které by leckterému dospělému vehnalo despekt a nedůvěru do tváře. Ale ona to nevěděla. Nevěděla, že je to téma většinové společnosti tabu a že reakce na takové otázky vyřčené na nesprávném místě, jí mohou cestu k odpovědím navždy uzavřít. V tu chvíli jsem si uvědomil, že i přes veškeré vymoženosti moderní doby v podobě mobilních telefonů a sociálních sítí jsou mladí lidé stále jako nepopsaná kniha prahnoucí po poznání. Bez jakýchkoliv předsudků, s čistou myslí a důvěrou jsou připraveni přijímat vše, co jim svět nabízí.


Mysl plná otázek je otevřená pochopení

Collen Houck Tygrova stezka – Učitel oceánů

Proto jsem se rozhodl na volání po informacích odpovědět a pootevřít zvídavým lidem s otevřenou myslí dveře poznání a nechat je nahlédnout do míst, která v dnešním moderním materiálně založeném světě postrádají své místo.

A tak vznikl cyklus knih s názvem

Knihy jsou koncipovány jako učebnice, které jednoduchou nenásilnou formou seznamují čtenáře s tématy skrytými za oponou záhad a tajemna. Aktuálně jsou k dispozici tři díly z plánovaných čtyř.

Obálka - Člověk a energie
Člověk a energie
Obálka - Člověl a duše
Člověk a duše
Obálka - Člověk a šestý smysl
Člověk a šestý smysl