Vítejte

Mé životní působení by se dalo rozdělit do dvou zcela odlišných rovin a to duchovní a technické. Z pohledu duchovního jsem známý svým, dosud nedokončeným, cyklem Člověk mezi nebem a zemí, s jehož vznikem se pojí poměrně zajímavá historie. Druhá rovina je má profesní – „ajťák“. V této části se pohybuji od narození mých dcer nejvíce, jelikož je jak mým koníčkem, tak hlavně zaměstnáním.

Tuto webovou prezentaci jsem tedy vytvořil ze dvou rozdílných důvodů. Jednak proto, abych zde zpřístupnil knihy výše uvedeného cyklu zájemcům o toto téma – mohli si ji prostřednictvím těchto stránek zakoupit, tak také proto, abych zde mohl sdílet různé návody a materiály z mého profesního světa (Tuto část teprve připravuji a snad se tady již velmi brzy objeví první zajímavý příspěvek 😉 )